Home / Samen opwekken / Windmolens in Lansingerland?

Windmolens in Lansingerland?

Het kan jullie bijna niet zijn ontgaan dat de gemoederen bij onze gemeente, de gemeenteraad maar ook de provincie behoorlijk hoog zijn opgelopen inzake de bestemming voor Bleizo-West: windmolens plaatsen of toch kiezen voor woningbouw? Natuurlijk een enorm dilemma, kiezen tussen de verduurzaming, vergroening van onze energie of de woningnood helpen verminderen. Recent is de naam van LansingerStroom in de raadscommissie ook gevallen in deze discussie, dus goed om ons standpunt helder te maken in deze nieuwsbrief. 

Hoewel LansingerStroom bij de oprichting voor mogelijke plaatsing van een of meerdere windmolens in Lansingerland was, hebben wij bij de gemeente en een aantal fracties binnen de gemeenteraad aangegeven in deze bestuurlijke discussie nadrukkelijk geen standpunt voor of tegen de plaatsing van windmolens in te willen nemen. Wel hebben we aangegeven dat als het besluit wordt genomen om één of meerdere windmolens te plaatsen, LansingerStroom de partij is die invulling gaat geven aan 50% lokaal eigendom. Daarvoor moet de gemeente bij verstrekking van de vergunning de juiste voorwaarden en condities stellen, zoals dat in de nieuwe warmte- en energiewet is opgenomen.

Lees meer op onze pagina over Windenergie.

Vergelijkbare berichten