Home / LansingerStroom / Lokale energie monitor 2023 is uit

Lokale energie monitor 2023 is uit

Tijdens het jaarlijkse event Hier Opgewekt werd de nieuwe Lokale Energie Monitor 2023 gepresenteerd. De LEM is een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de burgerenergie-initiatieven in Nederland. Het maakt zichtbaar wat lokale energiecoöperaties samen bereiken en hoe ze een stevige maatschappelijke beweging vormen.

Energiecoöperaties in Nederland worden geconfronteerd met uitdagingen in het lokaliseren van nieuwe projectlocaties voor wind- en zonne-energie, onthult de negende Lokale Energie Monitor van Klimaatstichting HIER. Desondanks is er een toename van projecten te zien, met 150 nieuwe initiatieven afgelopen jaar, waaronder vier windprojecten in Staphorst, Vlaardingen, Terheijden, en Woltersum, en 146 zonprojecten, voornamelijk op daken. Er wordt een verdubbeling van zonne-energiecapaciteit verwacht in de komende twee jaar. De moeilijkheden bij het vinden van geschikte locaties worden toegeschreven aan landelijk en lokaal overheidsbeleid, met sommige regio’s die nieuwe wind- en zonprojecten op land uitsluiten.

Nederland telt momenteel 714 energiecoöperaties die energie opwekken voor circa 454.000 huishoudens. De groei in ledenaantal (9% stijging tot 130.000 leden) en het aantal huishoudens dat energiebesparende maatregelen neemt, wijst op een succesvolle samenwerking tussen gemeenten en coöperaties.

De Lokale Energie Monitor 2023 is een uitgave van klimaatstichting HIER, met medewerking van Energie Samen. Bekijk de monitor hier.

Vergelijkbare berichten